Podmínky ochrany OB


Tyto podmínky mají za úkol informovat subjekty údajů o zpracování osobních údajů.

I. Základní ustanovení

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kdy identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.
 2. Identifikátorem se rozumí například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „ GDPR ”) je společnost HYGOTREND s.r.o., IČ: 62959093 (dále jen: „ správce “).
 4. Kontaktní údaje správce adresa: Kbel 200, Dražice, Benátky nad Jizerou email: hygotrend@hygotrend.com telefon: +420 326 721 168
 5. Správce jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Petra Vaška.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Konkrétně se jedná o následující údaje:
  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Název, IČ a DIČ společnosti
  • Telefonní číslo
  • Fakturační a dodací adresy
  • Historii, limity a čísla objednávek
  • Informace o využití integrovaných služeb, bonusových programů a náhradního plnění
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Cookies – podrobnosti k používání cookies jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu uvedeném na webových stránkách

III. Důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • registrace uživatele do systému E-shopu pro využívání všech jeho funkcí, včetně využívání integrovaných služeb, bonusových programů a náhradního plnění
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • u objednávek neregistrovaných uživatelů po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tedy 10 let
  • získané prostřednictvím registrovaného uživatelského účtu do doby, než je účet uživatelem smazán, nebo souhlas písemně odvolán, dále pak obvykle po dobu 1 roku, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  • Fotodokumentace z pořádání markentingových akcí (např. Den otevřených dveří, výstavy, veletrhy) po dobu 10 let
  • Obsažené v objednávce, nebo daňovém dokladu zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, či v souladu s nimi a to po dobu 10 let.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Zpracovatelé osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Zpracovateli osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
   • interní zaměstnanci
   • platební brána – Komerční banka, Tatrabanka
  • zajišťující služby v souvislosti s provozováním e-shopu a marketingové služby
   • E – Kom Promotion s.r.o.
 2. Dalšími zpracovateli jsou organizace se sídlem ve třetích zemích poskytující mailingové služby Mailchimp (Atlanta, Georgie, USA).

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 3
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že Vaše právo na ochranu osobních údajů bylo porušeno.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména:
  • a. Komunikace webového prohlížeče s E-shopem a zobrazování dat probíhá prostřednictvím šifrovaných protokolů HTTPS, SSH a TDS
  • b. Přístup do databáze je zabezpečen heslem
  • c. K osobním údajům mají přístup jen pověření uživatelé s příslušným oprávněním a přístup je zabezpečen heslem
  • d. Doklady v listinné podobě jsou uchovávány v uzamčené místnosti se zamřížovanými okny
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveníPovolit vše